Universal Transmissions - Vehicular Dynamics  03.jpg
Universal Transmissions_14.jpg
Universal Transmissions_2.jpg
Universal Transmissions - Vehicular Dynamics  07.jpg
UT Photoshoot 05.jpg
Universal Transmissions - Vehicular Dynamics  03.jpg

Root


₮řåṋṧƈҿṇđᴉṅģĽᴉṅᵷǖḭƨ₶iƈ₷

A̦n͕ ̦o̻n̗g͖o͎ịn̺g̼ ̤a̲r̤t̗ ̧p̨r̯o͈j̯e̞c͍t̥ ̭t̫h͚ḁt̳ ̗e̙ṋt̙i͉c̱e̦s͉ ̠t̠h͙e̙ ̩pͅa͍r̮t̩i̘c͚i̘p̻a̢n̬t̟ ̟i͍n̲t̜o͖ ̮d͜e̻e͓p̦ȩr͍ ̗l͉ȩv̡e͎lͅs͔ ̯o̫f̞;̧ ̡Ḙt̞y̻m̖o̙l̨o̡g̭y̹,̠ ̪S̪y̘m͇b͚o͇ļi͇s̘m̥,̹ ̧C̯i̞p̲h̼e͙r̜i̭ṉg̢ ̪a̰n̮ḍ ̼t̹h̲ḙ ͉r͉e̝l̦a͔t̥i̻oͅn̮s̮h̗i̪p̙ ͔b̨e̫t̞w̻e͔e̜n͈ ̲f̨̙̻ŗ͍̖e̼͈̙q̬̠̪ṳ̧͉e̥̗͔ṋ̰͈c̗͙ͅy͚̝̟ ̣a̭n͓d̪ ̤f̬o̘r̗m͍

Explore

SCROLL DOWN

Root


₮řåṋṧƈҿṇđᴉṅģĽᴉṅᵷǖḭƨ₶iƈ₷

A̦n͕ ̦o̻n̗g͖o͎ịn̺g̼ ̤a̲r̤t̗ ̧p̨r̯o͈j̯e̞c͍t̥ ̭t̫h͚ḁt̳ ̗e̙ṋt̙i͉c̱e̦s͉ ̠t̠h͙e̙ ̩pͅa͍r̮t̩i̘c͚i̘p̻a̢n̬t̟ ̟i͍n̲t̜o͖ ̮d͜e̻e͓p̦ȩr͍ ̗l͉ȩv̡e͎lͅs͔ ̯o̫f̞;̧ ̡Ḙt̞y̻m̖o̙l̨o̡g̭y̹,̠ ̪S̪y̘m͇b͚o͇ļi͇s̘m̥,̹ ̧C̯i̞p̲h̼e͙r̜i̭ṉg̢ ̪a̰n̮ḍ ̼t̹h̲ḙ ͉r͉e̝l̦a͔t̥i̻oͅn̮s̮h̗i̪p̙ ͔b̨e̫t̞w̻e͔e̜n͈ ̲f̨̙̻ŗ͍̖e̼͈̙q̬̠̪ṳ̧͉e̥̗͔ṋ̰͈c̗͙ͅy͚̝̟ ̣a̭n͓d̪ ̤f̬o̘r̗m͍

Explore

 

An ongoing project of a P̸͂͊a̵͌̚n̶̾̆-̵̆̐D̸̛̆i̸̇͠m̶͌͊e̶̛͋n̷̄̑s̶̎̚ḯ̴̿ȍ̸́n̶̾̀a̵̔̎l̴̈́̏ Manuscript containing universal transmissions based on concepts of transcending syntax and linguistics..

Inspired by Trans-dimensional {Ḧ̴͉̭́̎ÿ̵̡̝̍̈́Þ̶͓̼͊̓ê̵̛̹̮̏r̸̨̤͊͝d̸̘̰͂͒ï̸̹̬̂̐m̵̳̙̑̔ȩ̴̰̀̌͘ñ̵̟̥̈͐s̷͇̯͑̄î̷̘́̚͜ø̴̼̫̕͝ñ̶̩̤̂͛ø̷̢̹̓̈î̶̳̪̀̏ṡ̶̫͓͠ñ̸̘̭̏̔ę̸̣̀̕͘m̸͍̼̕̕ï̵̬̜̓̊d̸̞͉́̒) Linguistics, Esoteric literature on Out of Body Experiences, Dimensional Travel and the Akashic Records.

 
Universal Transmissions_14.jpg

Story


I͚n̨s̗p̯i͔r͔e̻d̬ ͉b̬y̬ ̲T̜r̢a͇n͓s̢-̬d͔įm̤ȩn̳s̱i͎o̖n̦aͅl̝ ͅL͔i̯n̗ģu̟i̫s̖t͕i̜c͈s̱,̙ ͎E̟s̖o̳t̨e̬ṛiͅc͈ ̳l̙i͓t̳e̞r͔aͅt͍u͕r̬ę ̫o̙n͈ ͙O̳u͚t̡ ̠o͖f̧ ̯Ḇo͕d̯y̯ ̖E̘x̢p̥e̫r̡i̫e̼n̢c͙e͔s͔,̝ ̨Ḓi͓m͓e̟n̜s͈i̮ọnͅa͎l̩ ̩T̖r̙a͉v̟e̜ḻ ̥ḁn̢d̼ ͜t̹ḩe͈ ͍A̪k͓a̪s͇h̩i̤c͖ ̨R͚e͚c͙o͎r̼d͚s̳.̬

֍͏

Story


I͚n̨s̗p̯i͔r͔e̻d̬ ͉b̬y̬ ̲T̜r̢a͇n͓s̢-̬d͔įm̤ȩn̳s̱i͎o̖n̦aͅl̝ ͅL͔i̯n̗ģu̟i̫s̖t͕i̜c͈s̱,̙ ͎E̟s̖o̳t̨e̬ṛiͅc͈ ̳l̙i͓t̳e̞r͔aͅt͍u͕r̬ę ̫o̙n͈ ͙O̳u͚t̡ ̠o͖f̧ ̯Ḇo͕d̯y̯ ̖E̘x̢p̥e̫r̡i̫e̼n̢c͙e͔s͔,̝ ̨Ḓi͓m͓e̟n̜s͈i̮ọnͅa͎l̩ ̩T̖r̙a͉v̟e̜ḻ ̥ḁn̢d̼ ͜t̹ḩe͈ ͍A̪k͓a̪s͇h̩i̤c͖ ̨R͚e͚c͙o͎r̼d͚s̳.̬

֍͏

Universal Transmissions_2.jpg

Ride


A̫n̻ ̺o̗n̜g̤o͙i̧n̝g͖ ͅp͔r͚o̬j̮e͇c̱t̥ ͚o̫f̙ ̱ą ̢P̨a̘n̫-̰D͍i̥m͚ḙn͕sͅi̯o̩n͎a̠ļ ̟M̪a̗n̡u͈s̜c̫r͔i͎p̨t̤ ͖c̣o̹ṇt̬a͈i̻n̮i̥n̙g͕ ͚u̥n̖i̜ṿe̫r̪s͎a̯l̨ ͉t̖r̮a̧n̮s̹m͇i͖s̠s̺i͉o̪n̻s̥ ̗b̥a̗s͉e̗d̳ ͖o̰n̫ ͈c͖o̤n̡c̗e̞p̫t͍s̟ ͇o̭f͚ ̟t͍r̯a̱n͉s͈c̲e͓nͅd͈i̭n̜g͈ ̟s͖y̬n͜t̝a͔x͓ ̡a̼ṇd̥ ̤ḽḭn͍g̻u̘ịs̝t̢i̗c̬s̨.̜

֍͏

Ride


A̫n̻ ̺o̗n̜g̤o͙i̧n̝g͖ ͅp͔r͚o̬j̮e͇c̱t̥ ͚o̫f̙ ̱ą ̢P̨a̘n̫-̰D͍i̥m͚ḙn͕sͅi̯o̩n͎a̠ļ ̟M̪a̗n̡u͈s̜c̫r͔i͎p̨t̤ ͖c̣o̹ṇt̬a͈i̻n̮i̥n̙g͕ ͚u̥n̖i̜ṿe̫r̪s͎a̯l̨ ͉t̖r̮a̧n̮s̹m͇i͖s̠s̺i͉o̪n̻s̥ ̗b̥a̗s͉e̗d̳ ͖o̰n̫ ͈c͖o̤n̡c̗e̞p̫t͍s̟ ͇o̭f͚ ̟t͍r̯a̱n͉s͈c̲e͓nͅd͈i̭n̜g͈ ̟s͖y̬n͜t̝a͔x͓ ̡a̼ṇd̥ ̤ḽḭn͍g̻u̘ịs̝t̢i̗c̬s̨.̜

֍͏

Universal Transmissions - Vehicular Dynamics  07.jpg

Hike


Làng͟ua͘g̷e i̵s a͟ ̴c̢ode҉, a͜nd͢ ju̴s͜t l̵iķe ̨aný ̨co̧d͢ę ̡i̢t ̴can ͘a̴ls̵o̧ be͏ ͘h̡a̵çk̶e̛d

 ̵S͜t͞ay t͜un͠ed, d͡ee̛p̕er͢ i͠nf͢or̸matio͞n͡ ̵will͜ ҉b̸e ͢a̶dd͞ed he͏r̴e ͢r͡eģardi̛n̸g͢ ̸ţh̷e roo̸ts ́of̵ lan̸guagȩs a̴nd ̢hòw m̵any̛ of ̨the͢ p҉ro̕m̕inen͠t҉ óne̕ş ̡ha҉ve͝ ̡b̨een ́hàcḱe͜d̶.͡

 

Hike


Làng͟ua͘g̷e i̵s a͟ ̴c̢ode҉, a͜nd͢ ju̴s͜t l̵iķe ̨aný ̨co̧d͢ę ̡i̢t ̴can ͘a̴ls̵o̧ be͏ ͘h̡a̵çk̶e̛d

 ̵S͜t͞ay t͜un͠ed, d͡ee̛p̕er͢ i͠nf͢or̸matio͞n͡ ̵will͜ ҉b̸e ͢a̶dd͞ed he͏r̴e ͢r͡eģardi̛n̸g͢ ̸ţh̷e roo̸ts ́of̵ lan̸guagȩs a̴nd ̢hòw m̵any̛ of ̨the͢ p҉ro̕m̕inen͠t҉ óne̕ş ̡ha҉ve͝ ̡b̨een ́hàcḱe͜d̶.͡

 

UT Photoshoot 05.jpg

End


T҉he ͟r͞oo҉ţs̷ ̵o͞f ̶all̴ t͡h͟e͢ ́la̛n̨gua̵ģes͜ ̛i̴n̷ ̀e͠very̢ h̢u̵ma͞n ͜cu̕lt̨u͜r͠e͢ lead u̧s̷ ̴ţo a̛ ̧s̶ingu̕lar̴ ̛s͟o͝u̷rc̸e͟ ͡wh̡ich̷ a҉pp̸ear͡s ͏t͡o͢ h͝av͠e indee̛d b̕een̨ h͟ac̕ked͞ qu̧ite ͢a҉ ̸lo͏ng̀ t͜im̨ȩ ́a͢go҉, a̷nd҉ ̴t͝h͘en̨ a̶gai͏n s͡ev́er̡a͏l ҉ot҉he͞ŕ t̵i͠m͝es ̶w͞i̴t҉h ́se̷ver̵a҉l͢ laǹg͝u̢a͏g͏e͠s th̡r̸oug̵hout ̷Ẁơma̸n's My͝ster͝y̨ and ̸M̷an'̧s ̀His̕to͝ry̛. Y̷o̡u͡ ͏a͜re i̛n͏v͢it̕ed ͞to ͡lo͞oḱ ̵dee̛p҉er̡ ͜into̕ ̀t̢h́e ̷ŕo̴ots͘ ̕o̴f l̢ąngua̶g̛e,̧ y̸o̴u ́may͜ ͢be̕ ̸surp̡ris͠e̵d w҉it̷h wh̷a͜ţ ͏you ͘wiĺl f̛ind̴.̡

 

֍͏

ABOUT THE ARTIST

End


T҉he ͟r͞oo҉ţs̷ ̵o͞f ̶all̴ t͡h͟e͢ ́la̛n̨gua̵ģes͜ ̛i̴n̷ ̀e͠very̢ h̢u̵ma͞n ͜cu̕lt̨u͜r͠e͢ lead u̧s̷ ̴ţo a̛ ̧s̶ingu̕lar̴ ̛s͟o͝u̷rc̸e͟ ͡wh̡ich̷ a҉pp̸ear͡s ͏t͡o͢ h͝av͠e indee̛d b̕een̨ h͟ac̕ked͞ qu̧ite ͢a҉ ̸lo͏ng̀ t͜im̨ȩ ́a͢go҉, a̷nd҉ ̴t͝h͘en̨ a̶gai͏n s͡ev́er̡a͏l ҉ot҉he͞ŕ t̵i͠m͝es ̶w͞i̴t҉h ́se̷ver̵a҉l͢ laǹg͝u̢a͏g͏e͠s th̡r̸oug̵hout ̷Ẁơma̸n's My͝ster͝y̨ and ̸M̷an'̧s ̀His̕to͝ry̛. Y̷o̡u͡ ͏a͜re i̛n͏v͢it̕ed ͞to ͡lo͞oḱ ̵dee̛p҉er̡ ͜into̕ ̀t̢h́e ̷ŕo̴ots͘ ̕o̴f l̢ąngua̶g̛e,̧ y̸o̴u ́may͜ ͢be̕ ̸surp̡ris͠e̵d w҉it̷h wh̷a͜ţ ͏you ͘wiĺl f̛ind̴.̡

 

֍͏

ABOUT THE ARTIST